Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Prelucrăm datele dvs. personale în baza unui temei legal, prelucrarea fiind necesară pentru furnizarea investigațiilor pe care dvs. doriti sa le realizați în cadrul clinicii  FINAS MEDICAL  sau pentru  derularea/ încheierea și executarea unui contract la care sunteți parte sau pe care angajatorul dvs. a înțeles să îl deruleze cu subscrisa. Prin solicitarea dv. de a efectua investigatii în cadrul clinicii Finas Medical va exprimati acordul ca datele dvs. sa fie preluate/prelucrate conform prevederilor legale specifice din domeniul sanatatii.

Vă rugăm ca înainte de efectuarea investigatiilor sa vă informati dacă investigațiile pe care urmează să le efectuați în cadrul clinicii noastre îndeplinesc condițiile de acreditare conform standardelor dorite de către dvs., eventualele reclamații ulterioare nu vor fi luate în calcul.

În afara scopului pentru care au fost preluate, datele dvs. personale pot fi prelucrate și din necesitatea de a respecta o obligație legală la care suntem supuși, ca de exemplu în cazul raportărilor cu autoritățile competente în domeniul sănătății, la derularea eventualelor controale derulate de către autoritățile legale, în cazul cerințelor contabile etc . Datele preluate urmeaza a fi stocate pentru perioada impusă de legile specifice din domeniul sănătății sau a legii GDPR ori cele privind arhivarea. Finas Medical nu prelucrează datele personale decât în vederea oferirii unor servicii de înalt profesionalism, nu externalizează către terți neautorizați accesul la acestea, nu derulează campanii de marketing direct decat daca s-a exprimat acordul pentru acestea.

Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată doar in scopul in care datele dv. au fost preluate, fara a fi prelucrate în vederea realizării unor alte scopuri externe. În cazul unor breșe de securitate, vă vom anunța direct, iar dacă acest lucru nu va fi posibil, anuntul se va face prin intermediul paginii web al clinicii Finas Medical.

Datele sunt prelucrate doar pentru ceea ce e strict necesar pentru derularea actului medical/prestarea serviciului medical de catre clinica Finas Medica.

Clinica Finas Medical limitează prelucrarea datelor dvs. personale la o activitate care e necesară pentru scopurile procesării si pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost furnizate.

Datele dvs. personale sunt transferate de la și către terțe părți care prelucrează datele personale în numele nostru respectiv către partenerii Finas Medical cu care aceasta are incheiate acorduri GDPR. În funcție de scopul pentru care ne-ati furnizat datele dv. acestea pot fi accesate de catre diverse servicii cum ar fi contabilitate, resurse umane, programator, laborator, Casele de Asigurări de Sănătate  Județene sau cea Natională, fiind stocate doar pe teritoriul României.

Prelucrarea datelor personale de către împuterniciții sau operatorii asociați are la bază contracte scrise sau un temei legal.

În cazul în care vom dezvalui datele personale unui alt destinatar, atunci vă vom informa despre momentul dezvăluirii și numele destinatarilor in mod direct, iar daca acest lucru nu este posibil, vom publica pe pagina web al clinicii informatiile necesare.

Datele personale nu sunt transferate în țari din afara UE și SEE, ori către o organizație internaționala.

Protejăm prelucrarea datelor cu caracter personal împotriva amenințărilor la adresa securității prelucrării. Măsurile de securitate pe care le-am pus în practică sunt de natură a asigura protecția datelor cu caracter personal.

Am luat măsurile necesare ca personalul angajat să trateze cu responsabilitate prelucrarea sigură a datelor cu caracter personal. Accesul la datele personale pe care le deținem se realizează doar de persoanele angajate care au dreptul de a accesa datele personale, personal obligat contractual și legal să păstreze confidențilitatea datelor prelucrate.

Am luat măsurile necesare ca accesul neautorizat la datele noastre cu caracter personal să fie împiedicat și prevenim pierderea, distrugerea, deteriorarea și modificarea suportului de stocare a datelor personale. În acest sens avem un responsabil cu prelucrarea datelor personale, persoană desemnată să asigure conformitatea prelucrării datelor personale cu prevederile legale în materie.

Conform prevederilor legale aveți dreptul să accesați datele dvs. personale. La cererea scrisă vom răspunde dacă prelucrăm sau nu datele dvs. personale. Acest drept include numai datele personale care vă privesc și nu este aplicabil cu referire la terți. Doar persoana vizată are acces la propriul istoric medical sau eventuale investigații medicale efectuate. În cazul imposibilității prezentării personale la sediul clinicii, persoana împuternicită de dvs. va prezenta procură specială pentru acest scop, în caz contrar nu va putea primi informațiile solicitate. Cererile primite pe adresa de email sau telefonic nu vor fi onorate, iar istoricul medical sau investigațiile medicale solicitate pe aceste canale de comunicare nu vor fi luate în considerare.

În cazul în care va confirmăm faptul ca vă procesăm datele personale, veți primi acces la acestea, daca solicitați un astfel de acces. De asemenea, veți primi o copie a acestor date, daca solicitați o astfel de copie.

Aveți dreptul sa vă opuneți prelucrarii datelor dvs. personale. Daca veți exercita acest drept vom înceta prelucrarea datelor dvs., dar în cazul în care prelucrarea are loc în baza unei obligații legale (de exemplu raportarea cu /catre CAS, CNAS, psihiatrie, contabilitate etc.), aceasta prelucrare va continua.  Dacă exercitați acest drept înainte prestării serviciilor medicale in cadrul clinicii Finas Medical, o astfel de obiecție va duce la imposibilitatea de a va furniza serviciile noastre, deoarece fără a vă identifica în mod real  nu puteți accesa serviciile din cadrul sistemului Finas Medical.  În acest caz, veți fi anuntat de către angajații/colaboratorii Finas Medical că datele dvs. nu sunt procesate și nu veți putea accesa serviciile medicale în cadrul clinicii Finas Medical. Nu se vor rambursa costurile efectuate.

Aveți dreptul la rectificarea datelor dvs. personale. Vom rectifica datele dvs. personale pe care le prelucrăm dacă acestea sunt inexacte sau incomplete și solicitați recuperarea sau completarea lor.

Aveți dreptul la ștergerea datelor dvs. personale. La cererea dumneavoastra vom șterge fara întârzieri nejustificate datele dvs. personale pe care le prelucrăm, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau vă prelucrăm datele în baza unui interes legitim asupra caruia prevalează obiecția dvs. și nu există alt temei pentru prelucrare.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la următoarea adresă de e-mail:  contact@finasmedical.ro.

Veți primi raspunsul nostru la solicitarea dvs. la adresa de e-mail pe care o indicați sau, în absența unei indicații exprese, la adresa utilizata pentru a depune cererea. Cererea dvs. va fi tratată în termen de 30 zile de la primire, cu excepția cazului în care este necesar un timp mai lung pentru a raspunde, caz în care va vom comunica eventuala întârziere.

Pentru mai multe informatii puteți apela la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

            Finas Medical colectează date ce nu au caracter personal, cum ar date de conectare, IP-ul, browser-ul utilizat, pagina anterioara vizitării site-ului nostru. Aceste date au un scop pur statistic și ne ajută la îmbunătățirea serviciilor pe care vi le oferim.
            Dacă intervine o modificare a acestei note de informare, noua versiune va fi publicata la aceeași adresa web. Modificările nu sunt comunicate prin e-mail.